WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze3Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7

Nowoczesny, unikalny w skali światowej sprzęt oraz wiedza i doświadczenie naszych pracowników, pozwalają UOS Drilling S.A. na świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług wiertniczych, we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego

 • usługi wiertnicze związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej

 • otwory badawczo-eksploatacyjne

 • otwory geotermalne

 • odwierty w pokładach soli pod budowę podziemnych magazynów ropy i paliw

 • wielkośrednicowe studnie odwodnieniowe

 • otwory pod płyty mrożeniowe

 • otwory wentylacyjne

 • rekonstrukcja otworów

 • usługi kwasowania i testowania otworów geotermalnych

 • serwis cementacyjny

 • serwis rdzeniowania

 • serwis płuczkowy

 • otwory pod kolektory pomp ciepła

 • studnie głębinowe

 • otwory geotechniczne z pełnym poborem rdzenia

 • projekty robót geologicznych odwiertów

 • nadzór geologiczny wierceń

 • dokumentacje geologiczne odwiertów

 • projekty robót hydrogeologicznych

 • dokumentacje hydrogeologiczne

 • operaty wodnoprawne

 • ocena parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych

 • badanie warunków gruntowo-wodnych

UOS Drilling S.A. dysponuje szeregiem urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o dużej i średniej mocy, do prowadzenia różnego rodzaju wierceń i prac otworowych, a także bogatym zapleczem technicznym.

Posiadamy jedyne w Polsce urządzenie wiertnicze - NOV CE-ATEX 2000 HP AC PAD DRILLING RIG, wyposażone w innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System oraz doświadczenie w wykonywaniu najtrudniejszych w Polsce odwiertów służących poszukiwaniu węglowodorów. 

Innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System, w który wyposażona jest CE-ATEX 2 000 KM platforma wiertnicza od National Oilwell Varco

 • pozwala wykonywać serie do 6-ciu otworów na jednym placu wiertniczym przygotowanym specjalnie pod urządzenie,
 • prędkość kroczenia kompletnie zmontowanego urządzenia wraz z przewodem wiertniczym z otworu na otwór wynosi 13 [m/h].

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przy budowie urządzenia spełnia ono najwyższe wymagania inwestorów. Urządzenie obsługiwane jest przez wykwalifikowaną załogę z długoletnim doświadczeniem zdobytym podczas wierceń na terenie kraju i za granicą.

Specyfikacja techniczna urządzenia NOV CE-ATEX 2000 HP

 

 

URZĄDZENIE

 

ROK PRODUKCJI

 

PARAMETRY I OPIS

 

ILOŚĆ

NOV CE-ATEX 2000 HP AC PAD DRILLING RIG

2013

 • MOC WYCIĄGU - 2000 KM, WYSOKOŚĆ MASZTU - 56 m, UDŹWIG NA HAKU - 454 T
 • GŁOWICA TOP DRIVE - TDS 11-SA NOV
 • MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA PRZEWODEM 5” - 7000 m, PRZEWODEM 3 ½”- 8500 m
 • INNOWACYJNY SYSTEM PRZEMIESZCZANIA STEEL TOE™ WALKING SYSTEM

1

E200/E202 BENTEC EURO RIG 250

2008 / 2009

 • MOC WYCIĄGU - 1250 KM, WYSOKOŚĆ MASZTU – 40,2 m, UDŹWIG NA HAKU - 300 T
 • GŁOWICA TOP DRIVE – MHWIRTH PTD 500
 • MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA PRZEWODEM 5” - 5100 m, PRZEWODEM 3 ½”- 5500 m

2

TD 200 CA-A7

2014

 • MOC WYCIĄGU - 1200 KM, WYSOKOŚĆ MASZTU – 39 m, UDŹWIG NA HAKU - 200 T
 • GŁOWICA TOP DRIVE 250 T
 • MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA PRZEWODEM 5” - 3100 m, PRZEWODEM 3 ½”- 6200 m

1

TD 160 CA-A7

2014, 2013, 2009, 2007

 • MOC WYCIĄGU - 1000 KM, WYSOKOŚĆ MASZTU – 37,10 m, UDŹWIG NA HAKU – 160 T
 • GŁOWICA TOP DRIVE 250 T – 2 SZTUKI
 • MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA PRZEWODEM 5” - 2600 m, PRZEWODEM 3 ½”- 5300 m

4

TD 125 CA-A6

2014

 • MOC WYCIĄGU - 540 KM, WYSOKOŚĆ MASZTU – 35,20 m, UDŹWIG NA HAKU – 125 T
 • MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA PRZEWODEM 5” - 2200 m, PRZEWODEM 3 ½”- 4000 m

1

BAUER BBA-90

2004

 • UDŹWIG NA HAKU - 90 T, WYSOKOŚĆ MASZTU – 18,40 m, NAPĘD - SILNIK SPALINOWY WYSOKOPRĘŻNY VOLVO O MOCY 730 KM
 • GŁOWICA NAPĘDOWA HYDRAULICZNA, MOMENT OBROTOWY 26 kNm

1

WIRTH B3-AU

1981

 • UDŹWIG – 40 T, WYSOKOŚĆ MASZTU – 18,30 m
 • GŁOWICA NAPĘDOWA HYDRAULICZNA, MOMENT OBROTOWY 550 kGm

1

PRAKLA RB-50

2014

 • UDŹWIG – 50 T, WYSOKOŚĆ MASZTU – 16,40 m
 • GŁOWICA NAPĘDOWA HYDRAULICZNA, MOMENT OBROTOWY 31 kNm

1

COMACCHIO MC 900 GT 

2008

 • UDŹWIG -20T

 • WYSOKOŚĆ MASZTU - 9,8m
 • PODWÓJNA GŁOWICA OBROTOWA
 • MOMENT OBROTOWY- 3600 daNm

1

  

WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7