Zarząd

Arkadiusz Biedulski

Prezes Zarządu

Tomasz Binasik

Wiceprezes Zarządu

Janusz Dańda

Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Maciej Załubka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Podraza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Koselska

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Prill

Członek Rady Nadzorczej