Zarząd

Arkadiusz Biedulski

Prezes Zarządu

Tomasz Binasik

Wiceprezes Zarządu

Janusz Dańda

Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Wiesław Podraza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Załubka

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Koselska

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Prill

Członek Rady Nadzorczej