Informacje dla Akcjonariuszy

 

Piąte Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki pod firmą UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem:
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest piątym z wymaganych pięciu.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dn. 18.12.2020 r.

 

Czwarte Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki pod firmą UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych   oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem:
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych
niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dn. 26.11.2020 r.

 

Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki pod firmą UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem:
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dn. 05.11.2020 r.

 

Drugie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki pod firmą UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem:
ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest drugim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dn. 15.10.2020 r.

 

Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy Spółki

do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 

Zarząd Spółki pod firmą UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych   oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żelazna 59/404, 00-848 Warszawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Warszawa, dn. 28.09.2020 r.

 

UOS Drilling S.A.

ul. Żelazna 59 / 404

00-848 Warszawa

tel.: +48 22 1162 300

tel.: +48 22 1162 400

NIP 527-26-42-413

REGON 142693020  

BDO 000015698

KRS 0000754863

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy -

XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 74 148 300,00 zł