Zdrowie, Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska

Jednym z głównych celów UOS Drilling S.A. jest troska o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska naturalnego.

Wszelkie prace UOS Drilling S.A. prowadzone są w oparciu o wymogi obowiązujących przepisów prawnych, norm, a także najwyższych standardów stosowanych w górnictwie otworowym. Wymogi oraz praktyki wykorzystywane  w branży zebrane są w dokumentację Zintegrowanego Systemu Zrządzania (ZSZ), czego nierozłącznym elementem są procedury opisujące wymagania HSE. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest jednym z priorytetowych elementów działalności UOS Drilling S.A. Człowiek jest nierozłącznym elementem Organizacji w każdym aspekcie jej działalności.

Bezpieczeństwo pracowników, poprzez bezwypadkową pracę jest miarą sukcesu UOS Drilling S.A.. Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie poziomów ryzyka pozwala na budowanie świadomego podejścia kadry zarządzającej oraz pracowników każdego szczebla, do własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych a także bezpieczeństwa środowiskowego.
Systematyczne szkolenia oraz treningi podnoszą poziom wiedzy całej załogi UOS Drilling S.A., tym samym pozwalając na bezpieczną organizację prac.

Spełniając wymagania wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wg normy PN-ISO 45001:2018, UOS Drilling S.A. w sposób zaplanowany i systematyczny podnosi bezpieczeństwo oraz jakość swoich usług, ciągle doskonaląc warsztat pracy przy jednoczesnym respektowaniu zasad HSE.

Realizując projekty, pracownicy UOS Drilling S.A. kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem UOS Drilling S.A. jest minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez stosowanie najwyższej jakości sprzętu, spełniającego wymagania prawne, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska.
Wszyscy pracownicy UOS Drilling S.A. zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów a także prowadzenia prac w taki sposób by nie szkodzić środowisku.

Wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2015, świadczy o zaangażowaniu wszystkich pracowników w identyfikację aspektów oraz minimalizowanie zagrożeń środowiskowych a także odpowiedzialność za otaczającą przyrodę.

POLITYKA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ OCHRONĄ ŚRODOWISKA

ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE (LIFE-SAVING RULES)