WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7

Proces rekrutacji w UOS Drilling S.A. jest wieloetapowy.

W pierwszym etapie analizujemy aplikacje, zgodnie z przygotowanym profilem kompetencyjnym na dane stanowisko oraz dokonujemy wyboru najlepszych z  nich.

Następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną wyselekcjonowanych wcześniej kandydatów. Podczas spotkania rekrutacyjnego z kandydatem omawiamy jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe, umiejętności, oczekiwania dotyczące pracy na danym stanowisku, a także oceniamy jego motywację do podjęcia współpracy. W procesie rekrutacji wykorzystujemy również testy, które badają predyspozycje zawodowe kandydatów. Jeśli na danym stanowisku jest wymagana znajomość języka obcego, sprawdzamy poziom znajomości języka, stosując testy językowe lub przeprowadzając rozmowę w języku obcym.

W trzecim etapie, zapraszamy kandydatów na spotkanie z potencjalnym przełożonym, który sprawdza  kwalifikacje i wiedzę merytoryczną. Kandydat po spotkaniu z przełożonym może również zostać zaproszony na kolejne spotkanie z przełożonym wyższego szczebla.

Na koniec wybranej osobie składamy ofertę zatrudnienia.