Formularz kontaktowy

Przed wysłaniem formularza należy przeczytać i zaakceptować treść poniższego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do skontaktowanie się ze mną przedstawicieli UOS zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 pozycja 883.

Zgadzam się*