Zarząd

Arkadiusz Biedulski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalnością Handel Zagraniczny. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące branżę usług finansowo doradczych (m.in. takie firmy jak KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. czy TUiR Warta S.A.)  jak również sektor produkcyjny i energii ze źródeł odnawialnych. Od 2005 r. związany z grupą Sanplast, od 2012 r. wiceprezes zarządu d.s. inwestycji G-Drilling S.A.

Cezary Filipowicz

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Cezary Filipowicz jest Doktorem Nauk Geologicznych, z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w wielu dziedzinach. Na polu akademickim Cezary Filipowicz był asystentem profesora na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Kansas, oraz gościnnym profesorem na Uniwersytecie Stanu Ohio w Columbus.

Cezary Filipowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami. Był m. in. Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Geologicznych "Geopol", Prezesem International Oil Company „Golden Gate” SA, Dyrektorem przedstawicielstwa firmy „Ukrtransnafta” w Polsce, Wiceprezesem „PKN Orlen”, Członkiem Zarządu Rafinerii „AB Mezoiku Nafta” na Litwie. Cezary Filipowicz, pełnił również obowiązki doradcy wicepremiera – Ministra Gospodarki RP oraz doradcy w Kancelarii Prezydenta RP. Był także Dyrektorem ds. Ekologii Banku Ochrony Środowiska SA, Dyrektorem „Konsorcjum "GeoCO2" oraz polskim koordynatorem pilotażowego międzynarodowego projektu dot. wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Andrzej Gajewski

Członek Zarządu

Dyrektor Operacyjny

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, inżynier geolog górniczy. Aktywność zawodową związał z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych w Warszawie, przechodząc wszystkie stopnie kariery, od inżyniera, kierownika zespołów pomiarowych, do Dyrektora Naczelnego, Prezesa Zarządu. Funkcję tę pełnił przez 17 lat. W tym czasie skutecznie przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorstwa, tworząc nowoczesną, przynoszącą dochód firmę o międzynarodowym zasięgu, oferującą kompleksowe badania geofizyczno - geologiczne dla potrzeb górnictwa naftowego, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska. W ramach nadzoru nad pracami sejsmicznymi i wiertniczymi pełnił funkcję kierownika zakładu górniczego. W latach 1985-1986 oraz 1989-1991, kierował pracami eksportowymi w Libii i Armenii.

Andrzej Gajewski jest członkiem stowarzyszeń geologicznych w kraju i zagranicą, członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego oraz członkiem zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Janusz Dańda

Członek Zarządu

Janusz Dańda ukończył Studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Studia Podyplomowe na Harvard Business School/ICAN Institute. Do 2013 roku Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcji w firmie Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. gdzie sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych w obszarze wierceń, rekonstrukcji otworów i usług serwisowych w kraju i za granicą. Od 2015 r. Członek Zarządu G-Drilling S.A.

Rada Nadzorcza

Wiesław Podraza - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Koselska - Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Prill - Członek Rady Nadzorczej