Zarząd

Cezary Filipowicz

Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Cezary Filipowicz jest Doktorem Nauk Geologicznych, z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w wielu dziedzinach. 

Na polu akademickim Cezary Filipowicz był asystentem profesora na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Kansas, oraz gościnnym profesorem na Uniwersytecie Stanu Ohio w Columbus. 

Cezary Filipowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami. Był m. in. Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Geologicznych "Geopol", Prezesem International Oil Company „Golden Gate” SA, Dyrektorem przedstawicielstwa firmy „Ukrtransnafta” w Polsce, Wiceprezesem „PKN Orlen”, Członkiem Zarządu Rafinerii „AB Mezoiku Nafta” na Litwie.

Cezary Filipowicz, pełnił również obowiązki doradcy wicepremiera – Ministra Gospodarki RP oraz doradcy w Kancelarii Prezydenta RP.

Był także Dyrektorem ds. Ekologii Banku Ochrony Środowiska SA, Dyrektorem „Konsorcjum "GeoCO2" oraz polskim koordynatorem pilotażowego międzynarodowego projektu dot. wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Andrzej Gajewski

Członek Zarządu

Dyrektor Operacyjny

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, inżynier geolog górniczy.

Aktywność zawodową związał z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych w Warszawie, przechodząc wszystkie stopnie kariery, od inżyniera, kierownika zespołów pomiarowych, do Dyrektora Naczelnego, Prezesa Zarządu. Funkcję tę pełnił przez 17 lat.

W tym czasie skutecznie przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorstwa, tworząc nowoczesną, przynoszącą dochód firmę o międzynarodowym zasięgu, oferującą kompleksowe badania geofizyczno - geologiczne dla potrzeb górnictwa naftowego, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska.

W ramach nadzoru nad pracami sejsmicznymi i wiertniczymi pełnił funkcję kierownika zakładu górniczego. W latach 1985-1986 oraz 1989-1991, kierował pracami eksportowymi w Libii i Armenii.

Andrzej Gajewski jest członkiem stowarzyszeń geologicznych w kraju i zagranicą, członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego oraz członkiem zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

 

.

Tomasz Wardak

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Tomasz Wardak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Tomasz Wardak studiował również na University of Limerick w Irlandii na Wydziale Finansów i Zarządzania. 

Swoją karierę zawodową  rozpoczął w 1992 roku w firmie doradczej “Central Europe Trust”. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu “Westfound NFI”, a następnie był Dyrektorem Inwestycyjnym w “Everest Capital Poland”, z ramienia której to firmy był również członkiem rad nadzorczych kilku innych przedsiębiorstw.

Od roku 2002 Tomasz Wardak piastował funkcję Dyrektora Pionu Ekonomicznego w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, gdzie był odpowiedzialny za obszar finansów i controlingu, w tym kształtowanie i realizację budżetu, planowanie długoterminowe, studia wykonalności projektów krajowych i międzynarodowych, pozyskiwanie kapitału oraz zarządzanie ryzykiem.

Równocześnie, był członkiem rady nadzorczej w przedsiębiorstwie Geofizyka Toruń. W 2004 r. Tomasz Wardak objął funkcję Dyrektora Biura Finansowego w Polkomtel SA, jednym z liderów rynku telefonii komórkowej w Polsce.  W spółce tej odpowiedzialny był za całość operacji finansowych, w tym zarządzanie płynnością, ryzykiem finansowym oraz pozyskiwanie kapitału. 

Rada Nadzorcza

Jacek Prill

Arkadiusz Biedulski

Wiesław Podraza