Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Międzynarodowa Organizacja Pracy poświęciła dzisiejszy dzień tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

W tym kontekście warto wspomnieć nie tylko o tym jak ważne są działania organizacyjne i prewencyjne podejmowane przez nas w związku z pandemią ale przede wszystkim o tym, że bezpieczeństwo, zdrowie i bezwypadkowa praca, zgodnie z wdrożoną w UOS Drilling S.A. Polityką HSE, są dla nas najwyższą wartością.

Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie poziomów ryzyka pozwalają na budowanie świadomego podejścia kadry zarządzającej oraz pracowników każdego szczebla, do własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych. Systematyczne szkolenia online z zakresu zapobiegania i ograniczania ryzyka zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 podnoszą poziom wiedzy naszych pracowników, tym samym pozwalając na bezpieczną organizację pracy. Podejmowane przez nas działania spełniają wymagania wdrożonego w spółce systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wg normy PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

Wróć