Spotkanie branży geotermalnej w Hadze - The European Geothermal Congress

Do zobaczenia na Europejskim Kongresie Geotermalnym (EGC), który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2019 r.  w Światowym Forum w Hadze, w Holandii. Z ramienia United Oilfield Services S.A., w Kongresie udział weźmie Dr Cezary Filipowicz, Wiceprezes Zarządu.

Europejski Kongres Geotermalny (EGC) to wydarzenie, które skupia cały europejski sektor geotermalny i przyciąga wiele firm spoza kontynentu. Kongres, organizowany jest co 3 lata i kontynuuje serię europejskich wydarzeń geotermalnych, które powstały pod patronatem IGA (International Geothermal Association), z których najnowszymi były EGC 2016 w Strasburgu, we Francji; EGC 2013 w Pizie, we Włoszech.

Od 2013 r. Europejski Kongres Geotermalny jest organizowany przez EGEC, Europejską Radę Energii Geotermalnej, która jest stowarzyszeniem handlowym ds. geotermii w Europie .

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie organizatora.


Wróć