Niech żyje nam górniczy stan!

W dniu Świętej Barbary, patronki Braci Górniczej, składamy Wszystkim życzenia bezpiecznej, spokojnej pracy, sukcesów zawodowych i osobistych, a także wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości.

Przy tej okazji warto wspomnieć jak trudna jest praca w branży wydobywczej, ile wymaga siły, wiedzy i doświadczenia, odporności psychicznej i tężyzny fizycznej.. ale również ile daje satysfakcji i zadowolenia.  

Wróć