Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że spółka UOS Drilling S.A. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007. Wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2015 jest wyrazem zaangażowania wszystkich pracowników w identyfikację aspektów oraz minimalizowanie zagrożeń środowiskowych a także odpowiedzialność za otaczającą przyrodę. Realizując projekty kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez stosowanie najwyższej jakości sprzętu, spełniającego wymagania prawne, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z ochroną środowiska. 

Wróć