Slider główny

Niekonwencjonalne podejście do niekonwencjonalnych złóż

United Oilfield Services we współpracy z kanadyjską firmą Snubco Group Inc. świadczy usługi w zakresie prac jednostką snubbing. Jednostkę snubbing cechuje szybki czas mobilizacji oraz montażu, szeroki wachlarz przewodów roboczych.

Przewagą jednostki snubbing nad konwencjonalnymi urządzeniami rekonstrukcyjnymi jest możliwość pracy na kontrolowanym wypływie, bez konieczności zatłaczania otworu.

Z kolei przewagą snubbingu nad jednostką coil tubing jest możliwość pracy w otworach horyzontalnych z relatywnie długim odcinkiem poziomym.

Aplikacje:

 • Zbrojenie odwiertów na wolnym wypływie
 • Marsze czyszczące
 • Instrumentacja
 • Zwiercanie korków
 • Zabiegi stymulacyjne
 • Likwidacje otworów
 • TCP

Specyfikacja urządzenia SU-76:

 • Maksymalna siła wciągania – 91 ton
 • Maksymalna siła wciskania – 43 tony
 • Zestaw prewenterów 350 bar (szczęki pełne i na przewód oraz uniwersalny), o minimalnym przelocie 7-1/16”, wraz ze stacją kontroli
 • Hydrauliczne klucze do dokręcania przewodu i zestawu narzędzi
 • Hydrauliczny system obracania przewodem z momentem obrotowym 8135 nm
 • System kontroli i rejestracji danych do rejestracji parametrów pracy
 • Monitoring stanu przewodu roboczego typu RigSmart SnubSmart
 • System rejestracji momentu dokręcania kluczem hydraulicznym Alltorque TS-Core
 • 2 wyciągi hydrauliczne z przeciwwagą typ Pullmaster PL5
 • Zestaw pomp wysokociśnieniowych o ciśnieniu roboczym 700 bar, do zatłaczania płynów roboczych i testów ciśnieniowych
 • Certyfikowane na rynek europejski