Misja Firmy

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług, związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, w sposób satysfakcjonujący naszych klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.