Misja Firmy

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług, związanych z poszukiwaniami i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz źródeł geotermalnych, w sposób satysfakcjonujący naszych klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.